Zaštita privatnosti

Kako obrađujemo vaše osobne podatke?


PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI


Avant Car (u daljnjem tekstu Avant Car ili voditelj obrade) svjestan je važnosti vaše privatnosti, zbog čega se obvezujemo čuvati povjerljivost osobnih podataka naših klijenata. Uvjeravamo vas da će se vaši osobni podaci, zabilježeni na našim web-mjestima ili kroz poslovanje s vama, prikupljati, obrađivati, zaštiti i pohraniti u skladu s važećim zakonodavstvom. 

Svrha je ovog dokumenta informirati vas o našim Pravilima o zaštiti privatnosti i mogućnostima koje imate u odabiru načina prikupljanja i uporabe vaših podataka. 


Ova Pravila o zaštiti privatnosti dostupna su na dnu svakog web-mjesta Avant Car (https://avant2go.hrhttps://www.avantcar.hr i njihovim podstranicama) i u svakoj mobilnoj aplikaciji Avant Car. 


 1. VODITELJ OBRADE PODATAKA 


Voditelj obrade vaših podataka u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.travnja 2016. (dalje: "GDPR") je Avant Car d.o.o., Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb, adresa e-pošte gdpr@avantcar.hr i broj telefona 01 6251 227. 


 1. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA 

Naš službenik za zaštitu podataka dostupan je na adresi e-pošte: gdpr@avantcar.hr putem koje možete uputiti svoja pitanja, zahtjeve i komentare, vezane uz obradu vaših osobnih podataka. Za sve teme i sadržaje vrijedi stroga povjerljivost. 


 1. SVRHE OBRADE PODATAKA 

Vaše osobne podatke obrađujemo u slučajevima kada: posjetite neko od naših web-mjesta, kontaktirate s nama putem internetskog obrasca ili drugog sredstva komunikacije, prijavite se za elektroničke biltene, želite upotrebljavati ili ste korisnik jedne od naših usluga (Avant2Go, Avant2Go dostava, Rent-a-car, Fleet Management, Charge by Avant Car), sudjelujete u našim internetskim anketama ili marketinškim kampanjama, sudjelujete u našim nagradnim igrama ili se samoinicijativno prijavite za posao kod nas.

U nastavku poglavlja pružamo vam više informacija u vezi s obradom

3.1. POSJET WEB-MJESTU ILI MOBILNOJ APLIKACIJI

Bilježimo svaki posjet jednom od naših web-mjesta kako bismo otkrili pogreške i nadzirali napade. Podaci koje obrađujemo i kratkotrajno pohranjujemo su sljedeći: vaša IP adresa, URL adresa web-mjesta s kojeg ste pristupili našem web-mjestu, postavke preglednika i informacije o operativnom sustavu vašeg računala ili mobilnog uređaja, sadržaj kojem pristupate na web-mjestu ili mobilnoj aplikaciji Avant Car, datum pristupa i trajanje posjeta web-mjestu ili mobilnoj aplikaciji Avant Car. Ako naš sustav utvrdi da ne provodite aktivnosti koje bi ugrozile rad našeg web-mjesta/aplikacije, podaci se automatski brišu. U slučaju da naš sustav utvrdi da provodite aktivnosti koje su očito nezakonite ili usmjerene na onemogućavanje funkcioniranja web-mjesta/aplikacije, vaša IP adresa trajno se pohranjuje i naš sustav je stavlja na popis zabranjenih IP adresa („popis zabranjenih“), onemogućujući vam daljnju uporabu web-mjesta/aplikacije.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka: vlastiti legitimni interes (čl. 6. stavak 1. točka f) GDPR-a), a to je praćenje i analiza rada internetskih i mobilnih aplikacija, tehničko održavanje i razvoj web-mjesta i usluga Avant Car, osiguravanje rada informacijskih sustava, mrežne i informacijske sigurnosti (sprječavanje događaja, nezakonitih ili zlonamjernih radnji koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, cjelovitost i povjerljivost pohranjenih ili prenesenih osobnih podataka i sigurnost povezanih informatičkih usluga), sprječavanje neovlaštenog pristupa informacijskim sustavima i odgovor na računalne sigurnosne prijetnje i incidente.

Razdoblje čuvanja: najkasnije do kraja sesije (opće pravilo) ili trajno (za slučajeve pokušaja zlouporabe).

Prava pojedinca: prigovor, pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ako smatrate da vaša prava ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zašitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.2. PRETPLATITE SE NA SLANJE ELEKTRONIČKIH BILTENA

Možete se pretplatiti na primanje ažurnih obavijesti i informacija o našim promocijama i novostima na našem web-mjestu ili odgovorom na primljenu e-poruku. Vaše osobne podatke (identifikacijske i za kontakt), odnosno ime, prezime i adresu e-pošte, obrađivat ćemo u svrhu izravnog marketinga ili za slanje periodičnih obavijesti o novim proizvodima iz naše ponude. Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaša osobna privola prema točki 6./1.(a) GDPR-a. Osobne podatke čuvat ćemo dok ne opozovete svoju privolu. Osim opoziva privole, u svakom trenutku možete ostvariti i pravo na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade ili prigovor na obradu osobnih podataka. Ako smatrate da vaša prava ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.3. KOMUNICIRANJE S NAMA

Ako kontaktirate s nama putem internetskog obrasca, centra za korisničku podršku ili na drugi način (pisanim putem (elektroničkom) poštom ili telefonom), obrađivati ćemo vaše osobne podatke (identifikacijske i za kontakt), i to ime, prezime, adresu e-pošte i/ili telefonski broj u svrhu komunikacije s vama (pripreme odgovora na vaše pitanje), što je neophodno za provedbu mjera prije sklapanja ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a ili predstavlja našu legitimnu interesa prema točki 6./1.(f) GDPR-a, a to je upravljanje odnosima s postojećim klijentima, pružanje informacija i pomoći postojećim klijentima, osiguranje ili poboljšanje kvalitete odabranih usluga, informiranje o uslugama ili proizvodima. Vaše osobne podatke čuvat ćemo do završetka komunikacije, a u bilo kojem trenutku prije toga možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. U svakom trenutku također možete ostvariti pravo na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obradeili prigovor na obradu. Ako smatrate da vaša prava ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

Ako se temeljem zahtjeva odlučite s nama sklopiti ugovor, vaše ćemo podatke obrađivati na način i u okviru pružanja usluga iz pojedinog programa, kako je navedeno u točkama 3.4. – 3.8.


3.4. UPORABA SUSTAVA DIJELJENJA AUTOMOBILA I APLIKACIJE „AVANT2GO“.

Pristup uslugama „Avant2Go“ moguć je tek nakon provedene registracije u sustav „Avant2Go“ putem mobilne aplikacije „Avant2Go“ i aktivacije korisničkog računa.

U sklopu usluge „Avant2Go“ obrađujemo sljedeće osobne podatke korisnika – fizičke osobe:

 • U postupku registracije i za potrebe provedbe mjera za sklapanje ugovora: spol, ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja (adresa, poštanski broj, grad, država), broj telefona, adresa e-pošte, državljanstvo; podaci o kreditnoj kartici: vrsta, zadnje 4 znamenke i datum valjanosti, elektronička verzija kreditne kartice (u slučaju sklapanja ugovora na daljinu i ako to omogućuje mobilna aplikacija „Avant2Go“); podaci o vozačkoj dozvoli (sken ili slika, država izdavanja, datum valjanosti, broj dokumenta) i porezni broj.

 • Nakon sklapanja ugovora, a za potrebe realizacije ugovora, dodatno obrađujemo sljedeće: uvid u osobni dokument korisnika i platitelja i/ili dokaz o adresi prebivališta (oboje samo u slučaju nemogućnosti jasne identifikacije osoba); broj i datum sklapanja ugovora; podaci o prethodnim uslugama, povijest kupnje, obavljene financijske transakcije, način plaćanja (kreditna kartica, osobno plaćanje, paket), stanje u novčaniku (kredit), stanje pogodnosti, podaci o preporučitelju (preporučite program i ostvarite pogodnost); povijest poziva i snimke poziva, korespondencija e-poštom s klijentom; podaci o lokaciji: GPS lokacija vozila (ograničena na trenutak provjere podataka), događaji vezani uz najam vozila (vrijeme otključavanja, vrijeme zaključavanja, lokacija najma, lokacija povratka, vrijeme vožnje, prijeđeni kilometri); podaci o prekršajima počinjenim vozilima „Avant2Go“, podaci o štetnim događajima u kojima je sudjelovalo vozilo „Avant2Go“.

U slučaju sklapanja ugovora s članom – pravnom osobom, obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • U postupku registracije i za potrebe provedbe mjera za sklapanje ugovora: ime i prezime odgovorne osobe; podaci za kontakt voditelja ugovora (ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte).

 • Nakon sklapanja ugovora dodatno obrađujemo: podatke o korisniku: spol, ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja (adresa, poštanski broj, grad, država), broj telefona, adresu e-pošte, državljanstvo, podatke o korisnikovoj vozačkoj dozvoli (zemlja izdavanja, datum valjanosti, broj dokumenta); podatke o prethodnim uslugama, povijest vožnje, povijest poziva i snimke poziva, korespondenciju e-poštom s klijentom; podatke o lokaciji: GPS lokacija vozila (ograničena na trenutak provjere podataka), događaji vezani uz najam vozila (vrijeme otključavanja, vrijeme zaključavanja, lokacija najma, lokacija povratka, vrijeme vožnje, prijeđeni kilometri); podaci o prekršajima počinjenim vozilima „Avant2Go“, podaci o štetnim događajima u kojima je sudjelovalo vozilo „Avant2Go“.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka: za pružanje usluga, to je izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a; za sve slučajeve GPS praćenja vozila „Avant2Go“ i prikupljanje podataka o lokaciji i najmu pravna osnova je izvršenje ugovora prema točki 6./1. (b) GDPR-a ili naš legitimni interes prema točki 6./1.(f) GDPR-a, koji je: poboljšanje, razvoj i nadogradnja usluge „Avant2Go“ i opća zaštita imovine ili sredstava operatera; za pružanje usluga izravnog marketinga pravna osnova je privola prema točki 6./1.(a) GDPR-a ili naš legitimni interes prema točki 6./1.(f) GDPR-a (ako šaljemo reklamne poruke postojećim klijentima koji su bili obaviješteni o toj mogućnosti unaprijed), što podrazumijeva upravljanje odnosima s korisnicima i praćenje zadovoljstva kupaca (npr. davanje informacija o sklopljenom ugovoru i u svrhu ostvarivanja popusta i pogodnosti, nagrađivanja vjernosti kupaca, informiranja o nagradnim igrama i sl.); za slučaj slanja podataka vanjskim korisnicima navedenima u točki 4.1. pravna osnova je izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a ili ispunjenje naše zakonske obveze prema točki 6./1.(c) GDPR-a.

Razdoblje čuvanja: cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa na temelju kojeg upotrebljavate usluge i 5 (pet) godina nakon prestanka ugovora (opći zakonski zastarni rok za odštetne zahtjeve). Podaci koji se obrađuju za realizaciju ugovora, a za koje je zakonom propisan drugačiji rok čuvanja (npr. računovodstveni i porezni podaci), čuvaju se 10 (deset) godina nakon prestanka važenja ugovora.

Prava pojedinca: pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade i pravo na prigovor, a u slučaju obrade u svrhe izravnog marketinga i pravo na povlačenje privole ako se obrada temelji na privoli. Ako smatrate da vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zašitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima i mogućnostima žalbe možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.5. UPORABA USLUGE RENT-A-CAR

Pristup uslugama rent-a-car moguć je na temelju sklapanja ugovora s nama nakon završetka procesa rezervacije vozila putem bilo kojeg od naših kanala rezervacija (mjesto, mobilna aplikacija „Avant2Go“, telefonska rezervacija, rezervacija e-poštom, osobna („walk-in“) rezervacija, rezervacija putem distribucijskih sustava bilo kojeg posrednika („brokera“) s kojim imamo ugovorni odnos; najam preko ugovornih partnera kojima pružamo usluge pomoći (tj. usluge najma zamjenskog vozila).

U sklopu usluge rent-a-car obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • za potrebe provedbe mjera prije sklapanja ugovora o najmu: ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte, podaci o vozačkoj dozvoli (sken, država izdavanja, datum valjanosti, broj vozačke dozvole), podatke o kreditnoj kartici (ime nositelja, broj kreditne kartice, datum valjanosti, CVC kod) ili o drugom sredstvu plaćanja.

 • nakon sklapanja ugovora o najmu dodatno obrađujemo: podatke o prethodnim uslugama – kupnjama; podatke o ugovoru (broj i datum ugovora); podatke o počinjenim prekršajima unajmljenim vozilom; podatke o štetnim događajima u kojima je sudjelovalo unajmljeno vozilo; podatke o načinu plaćanja (kreditna kartica, gotovina, e-račun ili faktura); korespondencija e-poštom s klijentom.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka: za pružanje usluge rent-a-car to je izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a; za obavljanje usluga izravnog marketinga pravna osnova je vaša privola prema točki 6./1.(a) GDPR-a ili naš legitimni interes prema točki 6/1(f) GDPR-a (kada šaljemo reklamne poruke postojećim kupcima koji su unaprijed obaviješteni o ovoj mogućnosti), koja je u upravljanju odnosima s kupcima i praćenju zadovoljstva kupaca (npr. davanje informacija o sklopljenom ugovoru i u svrhu ostvarivanja popusta i pogodnosti, nagrađivanja vjernosti kupaca, informiranja o nagradnim igrama i sl.); za slučaj slanja podataka vanjskim korisnicima navedenima u točki 4.1. pravna osnova je izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a ili ispunjenje naše zakonske obveze prema točki 6./1.(c) GDPR-a.

Razdoblje čuvanja: cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa na temelju kojeg upotrebljavate usluge i 10 (deset) godina nakon prestanka ugovora. 

Prava pojedinca: pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade i pravo na prigovor, a u slučaju obrade u svrhu izravnog marketinga i pravo na povlačenje privole ako se obrada temelji na privoli. Ako smatrate da vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima i mogućnostima žalbe možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.6. UPORABA USLUGE FMG („FLEET MANAGEMENT“).

Pristup uslugama FMG moguć je temeljem sklapanja ugovora za FMG i završetka procesa najma vozila.

U sklopu usluge FMG obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • prije sklapanja ugovora: podaci o vozaču naručitelja (tvrtke): ime i prezime, adresa stalnog prebivališta, porezni broj, OIB, broj telefona, adresa e-pošte; vozačka dozvola (sken, datum valjanosti, broj vozačke dozvole); podaci o dodatnom vozaču (obično članu obitelji): ime i prezime, vozačka dozvola (pregled, datum valjanosti, broj); ako je naručitelj pravna osoba i podaci upravitelja ugovora: ime i prezime, broj telefona, adresa te ime i prezime zakonskog zastupnika naručitelja.

 • nakon sklapanja ugovora, za potrebe realizacije ugovora, dodatno obrađujemo: broj i datum ugovora; podatke o počinjenim prekršajima unajmljenim vozilom; podatke o štetnim slučajevima; podatke o načinu plaćanja (kreditna kartica, gotovina; e-račun ili faktura); korespondenciju e-poštom s klijentom; podatke o kupcu vozila (ako se vozilo prodaje fizičkoj osobi ili obrtniku): ime i prezime, adresa stalnog prebivališta, OIB (porezni broj u slučaju obrtnika).

Pravna osnova za obradu osobnih podataka: za pružanje usluge FMG to je izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a; za obavljanje usluga izravnog marketinga pravna osnova je vaša privola prema točki 6./1.(a) GDPR-a ili naš legitimni interes prema točki 6/1(f) GDPR-a (ako šaljemo reklamne poruke postojećim kupcima koji su unaprijed obaviješteni o ovoj mogućnosti), koja je u upravljanju odnosima s kupcima i praćenju zadovoljstva kupaca (npr. davanje informacija o sklopljenom ugovoru i u svrhu ostvarivanja popusta i pogodnosti, nagrađivanja vjernosti kupaca, informiranja o nagradnim igrama i sl.); za slučaj slanja podataka vanjskim korisnicima navedenima u točki 4.1. pravna osnova je legitimni interes prema točki 6./1.(f) GDPR-a ili ispunjenje naše zakonske obveze prema točki 6./1.(c) GDPR-a.

Razdoblje čuvanja: cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa na temelju kojeg upotrebljavate usluge i 10 (deset) godina nakon prestanka ugovora. 

Prava pojedinca: pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade i pravo na prigovor, u slučaju obrade za potrebe izravnog marketinga ako se obrada temelji na privoli i pravo na povlačenje privole. Ako smatrate da vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima i mogućnostima žalbe možete pročitati u poglavlju Vaša prava.


3.7. UPORABA NAKNADE PUTEM USLUGE AVANT CAR

U sklopu usluge Charge by Avant car obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • ime, prezime i adresu E-POŠTE, a nakon sklapanja ugovora i identifikacijski broj kupca te podatke o dosadašnjim uslugama – kupnjama.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka: za pružanje usluge Charge by Avant Car pravna je osnova izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a; za obavljanje usluga izravnog marketinga pravna osnova je vaša privola prema točki 6./1.(a) GDPR-a ili naš legitimni interes prema točki 6/1(f) GDPR-a (ako šaljemo reklamne poruke postojećim kupcima koji su unaprijed obaviješteni o ovoj mogućnosti), koja je u upravljanju odnosima s kupcima i praćenju zadovoljstva kupaca (npr. davanje informacija o sklopljenom ugovoru itd.); za slučaj slanja podataka vanjskim korisnicima navedenima u točki 4.1. pravna osnova je legitimni interes prema točki 6./1.(f) GDPR-a ili ispunjenje naše zakonske obveze prema točki 6./1.(c) GDPR-a.

Razdoblje čuvanja: cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa na temelju kojeg upotrebljavate usluge i 5 (pet) godina nakon prestanka ugovora (opći zakonski zastarni rok za odštetne zahtjeve). Podaci koji se obrađuju za realizaciju ugovora, a za koje je zakonom propisan drugačiji rok čuvanja (npr. računovodstveni i porezni podaci), čuvaju se 10 (deset) godina nakon prestanka ugovora.

Prava pojedinca: pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade i pravo na prigovor, u slučaju obrade u svrhu izravnog marketinga ako se obrada temelji na privoli i pravo na povlačenje privole. Ako smatrate da vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima i mogućnostima žalbe možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.8. SUDJELOVANJE U NAŠIM INTERNETSKIM ANKETAMA I MARKETINŠKIM PROMOCIJAMA

U slučaju Vaše odluke da sudjelujete u našim internetskim anketama i marketinškim kampanjama, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje nam dobrovoljno ustupite i isključivo u svrhu pružanja naših usluga, za potrebe naše interne administracije i upravljanja našim poslovanjem.

Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaša privola prema točki 6./1.(a) GDPR-a. Osobne podatke čuvat ćemo dok ne opozovete svoju privolu. Osim opoziva privole, u svakom trenutku možete ostvariti i pravo na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade ili prigovor na obradu. Ako smatrate da vaša prava ne ostvarujemo ispravno, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.9. KUPNJA BONA

Ako se odlučite za kupnju bona, obrađujemo vaše osobne podatke koji su potrebni za izvršenje kupoprodajne transakcije (ovisno o načinu kupnje bona ti podaci mogu biti: ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, zadnje četiri znamenke kreditne kartice). Pravna osnova za obradu osobnih podataka jest izvršenje kupoprodajnog ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a. Vaše podatke čuvat ćemo u skladu sa zakonskim odredbama u računovodstvenom i poreznom području (10 godina). Ako ste primatelj bona, obrađujemo vaše ime i prezime. Pravna osnova za obradu je naš legitimni interes prema točki 6./1. (f) GDPR-a, a to je omogućavanje stjecanja pogodnosti.

Vaša prava na podatke obuhvaćaju pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade i pravo na prigovor. Ako smatrate da vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka ne ostvarujemo na odgovarajući način, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima i mogućnostima žalbe možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.10. SUDJELOVANJE U NAŠOJ NAGRADNOJ IGRI

Ako odlučite sudjelovati u našoj nagradnoj igri, vaše ćemo podatke obraditi u mjeri potrebnoj za provedbu pojedinačne nagradne igre. Detaljnije informacije o osobnim podacima koje nam morate dati da biste sudjelovali u nagradnoj igri te našim obvezama i vašim pravima u vezi s obradom navedene su u uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri. Ako nagradnu igru organiziramo s našim partnerima, to se također navodi u općim uvjetima pojedinačne nagradne igre, gdje se također navodi prima li partner vaše podatke, u kojoj mjeri i u koju svrhu.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka jest naš legitimni interes u vezi s provedbom nagradne igre prema točki 6./1.(f) GDPR-a. Ako ste primatelj nagrade, pravna osnova za obradu vaših podataka jest izvršenje ugovora prema točki 6./1.(b) GDPR-a i ispunjavanje naših poreznih obveza prema točki 6./1.(c) GDPR-a. Vaše osobne podatke čuvat ćemo za vrijeme trajanja nagradne igre, a ako ste dobitnik nagrade, 5 (pet) godina od završetka nagradne igre. Podaci za koje je zakonom propisan drugačiji rok čuvanja (npr. računovodstveni i porezni podaci) čuvaju se 10 (deset) godina od prestanka ugovornog odnosa ili provedbe nagradne igre. U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje, ograničenja, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade te pravo na prigovor. Ako smatrate da vaša prava ne ostvarujemo ispravno, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

3.11. SLANJE UPITA ZA RAD SA NAMA

Ako nam pošaljete spontanu prijavu za posao putem naših podataka za kontakt, obvezujemo se obrađivati vaše osobne podatke isključivo u svrhu provođenja postupaka odabira potencijalnih kandidata za posao, kontaktiranja u vezi s (ne)odabirom, poziva na eventualni razgovor, eventualne pripreme skice ugovora o radu te za zaštitu naših prava u slučaju spora zbog navodne diskriminacije i s time povezanih postupaka u provođenju selekcijskog postupka. Obrada ovih podataka nužna je za provedbu mjera prije sklapanja mogućeg ugovora s vama prema točki 6./1.(b) GDPR-a.

Ako se postupak odabira ne provede, vaše ćemo podatke odmah izbrisati ili anonimizirati. Ako procijenimo da bi vaša prijava mogla biti interesantna za eventualni budući oglas za posao ili neki drugi posao i željeli bismo je zadržati na dulje vrijeme, prethodno ćemo vas obavijestiti i zatražiti vašu izričitu pisanu suglasnost te vaše podatke čuvati do 2 (dvije) godine ili do vašeg povlačenja suglasnosti. Ako provedemo selekcijski postupak za radno mjesto na koje ste se prijavili, vašu ćemo prijavu čuvati za cijelo vrijeme trajanja postupka zapošljavanja te još 30 (trideset) dana nakon što primite obavijest o (ne)odabiru ili u slučaju mogućeg prigovora i očekivanog podnošenja pravnog lijeka protiv postupka odabira najmanje 5 (pet) godina, odnosno do pravomoćnog okončanja eventualnog sudskog postupka.

U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje, prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade te pravo na prigovor. Ako smatrate da vaša prava ne ostvarujemo ispravno, možete podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000. Više o svojim pravima možete pročitati u poglavlju Vaša prava.

4. OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA VANJSKIM STRANAMA

4.1. OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA VANJSKIM KORISNICIMA

Zadržavamo pravo pristupa i otkrivanja osobnih podataka da bismo ispunili i osigurali poštovanje zakona, poštovanje zakonskih zahtjeva, uporabu podataka u sudskim postupcima ili zaštitu prava i imovine tvrtke Avant Car ili naših kupaca. Za te potrebe, na temelju i u skladu s postupcima predviđenima zakonom, uzimajući u obzir relevantne odredbe zakonodavstva s područja zaštite osobnih podataka, možemo proslijediti vaše osobne podatke: osiguravajućem društvu,), gradskom redarstvu (cestovni i prometni prekršaji), policiji ili državnom odvjetništvu (u slučaju prekršaja, kaznenih djela), sudu (u slučaju sudskih postupaka), odvjetničkom društvu (koje kao ovlašteni predstavnik npr. vlasnika parkinga traži dostavu podataka o vozaču ili u slučaju upravnih ili sudskih postupaka), istražiteljima i ovrhovoditeljima, stečajnim upraviteljima, tijelima javne vlasti stranih država, vanjskim revizorima, vanjskim pružateljima informatičkih usluga, leasing društvima, pružateljima e-osobnih iskaznica, poreznoj upravi, kao i nadzornim tijelima, radi obavljanja njihovih poslova (inspektori, agencije, uredi).


4.2. OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA IZVRŠITELJIMA OBRADE 

U suradnji s drugim tvrtkama (ugovornim izvršiteljima obrade), koje za Avant Car obavljaju posebne usluge, Avant Car im omogućuje pristup onim podacima koji su im neophodni za rad. Ti su pružatelji usluga ugovorom obvezani čuvati privatnost ovih podataka i mogu ih upotrebljavati isključivo za obavljanje svojeg posla. Gore navedeni ugovorni obrađivači podataka štite prenesene podatke; ne pohranjuju ih te ih obrađuju isključivo u naše ime i u granicama naših ovlaštenja. Ugovorni izvršitelji obrade ovlašteni su upotrebljavati prenesene podatke isključivo u okviru obavljanja svojeg posla.


U okviru zakonodavnih ovlasti vaši osobni podaci mogu se priopćiti sljedećim korisnicima podataka:

 • računovodstveni servisi, odvjetnički uredi i drugi pružatelji usluga pravnog i poslovnog savjetovanja;

 • pružatelji usluga brisanja datoteka i nosača podataka;

 • pružatelji usluga informatičke tehnologije u okviru servisiranja i održavanja; 

 • pružatelji usluga plaćanja; 

 • administrator ili webmaster;

 • pružatelji usluga računalstva u oblaku i pružatelji usluga e-pošte;

 • pružatelji sustava za upravljanje odnosima s kupcima; 

 • ugovorni partneri prilikom provođenja marketinške kampanje, nagradne igre ili događaja;

 • pružatelji usluga pozivnog centra za korisničku pomoć.

4.3. OTKRIVANJE PODATAKA TVRTKAMA GRUPACIJE AVANT CAR

Ako upotrebljavate usluge povezanih društava grupacije Avant Car, vaši osobni podaci proslijedit će se tim društvima u mjeri u kojoj je to potrebno i u svrhu ostvarivanja ugovornog odnosa s tim društvom, kao i u svrhu vaše identifikacije te da bi se provjerilo ispunjavate li sve uvjete za uporabu usluga ove tvrtke i jeste li podmirili sve svoje obveze prema svim tvrtkama grupacije Avant Car.

4.4. IZVOZ PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Osim navedenog, vaši osobni podaci mogu se u posebnim slučajevima prenijeti u ostale treće države ili međunarodne organizacije, nakon čega će se prijenos izvršiti u skladu s pravnim temeljem za takav prijenos, kako je regulirano GDPR-om i važećim hrvatskim zakonodavstvom. Takve su moguće osnove sljedeće: 

 • odluka Europske komisije o uspostavi odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka; 

 • donošenje odgovarajućih zaštitnih mjera (odobrena obvezujuća korporativna pravila; standardne ugovorne klauzule o zaštiti podataka; sklapanje odgovarajućeg ugovora o obradi osobnih podataka; ili druge odgovarajuće zaštitne mjere predviđene GDPR-om); 

 • odstupanja u posebnim situacijama, predviđena GDPR-om.

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Predani smo zaštiti svih osobnih podataka koje nam dostavite.

Sprječavamo neovlašteni pristup njima, njihovu upotrebu i otkrivanje nizom različitih sigurnosnih tehnologija i postupaka.

Ako je potrebno, upotrebljava se SSL šifriranje na našim web-mjestima da bi se povećala sigurnost prijenosa osjetljivih podataka. Unutar tvrtke podaci se pohranjuju u stalno kontroliranim računalnim sustavima s ograničenim pristupom na kontroliranim mjestima.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, odnosno nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci prikupljeni, podaci se odmah anonimiziraju ili nepovratno i trajno brišu.

U slučaju da naša stranica sadrži poveznice na druge stranice koje nisu ni na koji način povezane s nama, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na tim stranicama.

6. SLOBODA IZBORA

Vi kontrolirate podatke koje nam dajete. Ako nam odlučite ne dati određene podatke, tada nećete moći pristupiti određenim stranicama ili funkcijama na našim stranicama; niti ćemo u takvim slučajevima moći odgovoriti na vaš upit ili kontaktirati s vama. Ako želite postati korisnik neke od naših usluga, davanje podataka koje od vas tražimo prije ili prilikom stupanja u ugovorni odnos, kao i tijekom njegovog trajanja (osobito u slučaju promjene podataka), vaša je ugovorna obveza i ne možemo stupiti u ugovorni odnos s vama ili (dalje) pružati usluge, pri čemu također možemo imati pravo odustati od ugovora iz navedenog razloga i sukladno ugovoru.

Ako se promijene vaši osobni podaci (poštanski broj, adresa e-pošte, kućna adresa, broj telefona i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu e-pošte: gdpr@avantcar.hr.

7. VAŠA PRAVA 

Voditelj obrade jamči vam dosljednu provedbu svih vaših usputnih prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka na temelju važećih zakonskih propisa.

Kao ispitanik imat ćete sljedeća prava:

Pravo na povlačenje privole: Ako ste kao ispitanik dali privolu za obradu vaših osobnih podataka (za jednu ili više svrha), imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Povlačenje privole nema utjecaja na zakonitost obrade podataka koja je provedena prije i do njezina povlačenja. 

Svoju privolu možete besplatno povući u bilo kojem trenutku slanjem pisane izjave na adresu e-pošte voditelja obrade gdpr@avantcar.hr. Iz povlačenja privole ne proizlaze pravne posljedice niti sankcije. 

Pravo na pristup osobnim podacima: Kao ispitanik imate pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne. Ako da, imat ćete pravo pristupa svojim osobnim podacima (tj. uključujući dobivanje njihove preslike) i dobit ćete informacije o obradi vaših osobnih podataka (npr. svrha obrade, vrsta podataka, korisnici kojima su se vaši osobni podaci prenijeli ili će se prenijeti, predviđeno razdoblje čuvanja podataka, tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka, postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje itd.).

Pravo na ispravak: Kao ispitanik imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih osobnih podataka. U tu svrhu imate pravo dostaviti nam dopunsku izjavu s ažuriranim osobnim podacima. 

Pravo na brisanje (tj. pravo na zaborav): Imat ćete pravo zatražiti od voditelja obrade da bez nepotrebnog odgađanja poduzme korake za brisanje vaših osobnih podataka ako postoji jedan od razloga navedenih u članku 17. GDPR-a (npr. ako podaci više nisu potrebni za služenje svrhu za koju su prikupljeni ili obrađeni na neki drugi način; ako ste povukli svoju privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka; ako osporavate obradu podataka i ne postoje prevladavajući legitimni interesi za obradu podataka; ako su podaci obrađivani nezakonito itd.). 

Pravo na ograničenje obrade: Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, tijekom razdoblja za koje voditelj obrade može provjeriti točnost osobnih podataka;

 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe;

 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali oni su potrebni ispitaniku za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

 • ispitanik je osporio obradu koja čeka provjeru da bi se potvrdilo nadjačavaju li legitimni razlozi voditelja obrade one ispitanika.

Pravo na prenosivost podataka: Kao ispitanik imate pravo primiti osobne podatke u uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, kada se obrada temelji na privoli ili na ugovoru ili se provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka temelji na našim legitimnim interesima, imate pravo, u skladu s razlozima koji se tiču vašeg položaja, prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. U tom slučaju nastavit ćemo s obradom vaših osobnih podataka pod uvjetom da dokažemo postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za njihovu obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se vaši osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku, besplatno i bez navođenja razloga, slanjem poruke na našu adresu e-pošte gdpr@avantcar.hr. Ako se protivite obradi vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, odmah ćemo ih prestati obrađivati u navedene svrhe. 

Nadalje, na vaš zahtjev ćemo vam u skladu s važećim zakonom pružiti i druge informacije u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

Pravo na podnošenje prigovora: Ako smatrate da je tijekom obrade vaših osobnih podataka došlo do kršenja zakona o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zašitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000.

8. PROMJENE PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI 

Ova Pravila o zaštiti privatnosti posljednji su put ažurirana u srpnju 2023. Možemo ažurirati ova Pravila o zaštiti privatnosti u skladu s odgovarajućim primjenjivim zakonom, zbog izmjena naših usluga i na temelju povratnih informacija korisnika. Sve izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti objavit će se na ovom web-mjestu/aplikaciji, uključujući datum posljednjeg ažuriranja. U slučaju značajnih izmjena o tome ćemo vas obavijestiti na uočljiv način ili putem izravne poruke. 

9. VAŠA PITANJA I PRIJEDLOZI

Ako imate bilo kakvih pitanja, zadrški ili prijedloga u vezi s našim prikupljanjem, uporabom i otkrivanjem vaših osobnih podataka, ljubazno vas molimo da nam ih dostavite putem internetskog obrasca za kontakt ili da kontaktirate s našim službenikom za zaštitu podataka na e-adresu e-pošte: gdpr@avantcar.hr.